Skip to main content

SOONTIËNS ECOLOGY

Landelijk opererend ecologisch onderzoeks-, advies- en uitvoeringsbedrijf

Soontiëns Ecology is een ecologisch adviesbureau en uitvoeringsbedrijf in één, gespecialiseerd in complexe ecologische vraagstukken. U kunt ons inschakelen voor o.a. landschapsinrichting & landschapsbeheer, eco-engineering, natuurtoetsen en monitoring natuurwaarden. Ook hebben wij veel ervaring in de bestrijding van invasieve exoten (onder meer watercrassula en Japanse duizendknoop) en ecologische ingrepen voor het behoud van bijzondere inheemse plant- en diersoorten (onder meer knoflookpad). Wij werken samen met kennispartners als Stichting Bargerveen, RAVON en Wageningen Universiteit & Research. Daarbij zorgen wij voor de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar een praktisch toepasbare uitvoering. Dit vereist kennis van en aandacht voor alle stappen binnen een project, van planvorming tot beheerfase.

Direct contact opnemen

Wij helpen wettelijke overtredingen te voorkomen door bij werkzaamheden een toetsing soortbescherming en/of gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming uit te voeren. Tevens zijn andere inventarisaties mogelijk.

Volledige informatie

Wij kunnen zowel adviseren als zorgdragen voor de uitvoering van passende mitigerende maatregelen voor uw project.

Volledige informatie

Soontiëns Ecology verleent uiteenlopende diensten in het hele proces van monitoring en bestrijding van invasieve exoten.

Volledige informatie

Soontiëns Ecology is uw partner in de technisch ecologische begeleiding van grote natuurprojecten. Ons team staat voor u klaar.

Volledige informatie

Soontiëns Ecology is u graag van dienst bij landschapsinrichting en –beheer gericht op het behoud en de ontwikkeling van specifieke soorten flora en fauna.

Volledige informatie

Soontiëns Ecology staat voor het leveren van praktische oplossingen op het gebied van ecologische werkzaamheden.

Volledige informatie

UITGEVOERDE PROJECTEN

Monitoring natuurwaarden Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’

Verwijdering watercrassula Terschelling

Verwijderen Japanse duizendknoop

UITGEVOERDE PROJECTEN - alle projecten bekijken