SOONTIËNS ECOLOGY

Landelijk opererend ecologisch advies- en uitvoeringsbedrijf

Soontiëns Ecology is een advies- en uitvoeringsbedrijf gespecialiseerd in complexe ecologische vraagstukken. Wij hebben o.a. ervaring in bestrijding van invasieve exoten (onder meer watercrassula en Japanse duizendknoop) en ecologische ingrepen voor het behoud van bijzondere inheemse plant- en diersoorten (onder meer knoflookpad). Wij werken samen met kennispartners als Stichting Bargerveen, RAVON en Wageningen Universiteit & Research. Daarbij zorgen wij voor de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar praktisch toepasbare uitvoering. Dit vereist kennis van en aandacht voor alle stappen binnen een project, van planvorming tot beheerfase.

Direct contact opnemen

Een ecologische quickscan is een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet en verplicht bij ruimtelijke ingrepen.

Volledige informatie

Wij kunnen zowel adviseren als zorgdragen voor de uitvoering van passende mitigerende maatregelen voor uw project.

Volledige informatie

Soontiëns Ecology verleent uiteenlopende diensten in het hele proces van bestrijding van invasieve exoten.

Volledige informatie

Soontiëns Ecology is uw partner in de technisch ecologische begeleiding van grote natuurprojecten. Ons team staat voor u klaar.

Volledige informatie

Wij zijn gericht op het behoud en de ontwikkeling van specifieke soorten flora en fauna, ofwel soortbescherming.

Volledige informatie

Soontiëns Ecology staat voor het leveren van praktische oplossingen op het gebied van ecologische werkzaamheden.

Volledige informatie

UITGEVOERDE PROJECTEN

UITGEVOERDE PROJECTEN - alle projecten bekijken

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN