Mitigerende maatregelen

Bij zowel grote als kleine projecten is het belangrijk vooraf maatregelen te nemen om de impact van het project op waardevolle plaatselijke flora en fauna te beperken. Soontiëns Ecology is gespecialiseerd in verschillende soorten mitigerende natuurmaatregelen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het plaatsen van amfibieënschermen, waarbij amfibieën afgevangen worden, zodat deze op een veilige plek weer uitgezet kunnen worden. Of het verplaatsen van waardplanten, zoals wij hebben gedaan bij het verplaatsen van het duinviooltje die als waardplant fungeert voor de duinparelmoervlinder.

Zowel advies als zorgdragen

Wij kunnen zowel adviseren als zorgdragen voor de uitvoering van passende mitigerende maatregelen voor uw project. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Maretak

Een ander voorbeeld van mitigerende maatregelen zijn de maatregelen die Soontiëns heeft genomen voor het behoud van een populatie maretak (Viscum album) gevestigd in een laanstructuur van populier aan de Loostraat te Eindhoven. Maretak komt weinig voor in de regio Eindhoven en derhalve zijn er in het kader van de Wet Natuurbescherming bessen en zaden geoogst en op een alternatieve locatie in Eindhoven geïntroduceerd om de populatie te behouden.

ACTUEEL

Smient gered tijdens werkzaamheden

| Actuele nieuws | No Comments
Tijdens de inventarisatieronde voor watercrassula samen met Stichting Bargerveen  op Texel kwamen wij deze smient tegen die vast zat in het draad. De vogel is na zijn bevrijding afgeleverd bij…

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN