Skip to main content

Monitoring en bestrijding invasieve exoten

Invasieve exoten zijn uitheemse planten- of diersoorten welke zich na introductie in de Nederlandse natuur snel vermenigvuldigen. Deze soorten vormen een bedreiging voor de inheemse biodiversiteit. Soontiëns Ecology verleent uiteenlopende diensten in het gehele proces van monitoring en bestrijding van invasieve exoten. Hierbij werken wij nauw samen met onderzoeksinstellingen, terreinbeherende organisaties en overheidsinstanties.

Vertaling van theorie naar praktijk

Naast een gedegen kennis van invasieve soorten, en de durf om soorten innovatief te bestrijden, bieden wij een unieke combinatie van ecologen en uitvoerders. Ervaring leert dat theoretische bestrijdingsopties moeilijk te vertalen zijn naar praktijksituaties. Een samenwerking met deskundige partners, zoals onderzoekers, resulteert in een doelgerichte, toepasbare aanpak waarin elke fase van het proces in acht wordt genomen. Wij bieden begeleiding door een ecologisch deskundige én werkprotocollen bij de uit te voeren werkzaamheden. Indien gewenst kunnen wij ook (een deel van de) werkzaamheden, zoals kleinschalig grondverzet, uitvoeren.

Communicatie

Daarnaast kan Soontiëns Ecology ondersteuning bieden in de communicatie naar verschillende partijen. Denk hierbij aan uitvoerders, beleidsmakers en publiek. Dit is te organiseren in de vorm van workshops, presentaties, veldwerkplaatsen en het opstellen van informatiedocumenten en –borden.

Kijk voor voorbeelden van ons werk aan invasieve exoten op de pagina projecten. Neem vrijblijvend contact met ons op wanneer wij u van dienst kunnen zijn bij de monitoring en bestrijding van invasieve exoten.