Landschapsinrichting en landschapsbeheer

Soontiëns Ecology is u graag van dienst bij landschapsinrichting en –beheer gericht op het behoud en de ontwikkeling van specifieke soorten flora en fauna, ofwel soortbescherming. Wij hebben alle ecologische kennis in huis om leefgebieden van bijzondere soorten te optimaliseren. Zo hebben wij in Drenthe en Noord-Brabant verschillende maatregelen genomen (soortbeschermingsplannen) voor het behoud van de populatie knoflookpadden.

Opstellen plan voor verbeterende inrichting

Bij het opstellen van een plan voor een verbeterde inrichting van het gebied, of een beheerplan, kijken we naar de maatregelen die op de korte en lange termijn het landschap geschikt maken voor de gezonde ontwikkeling van de doelsoort.

Soontiëns Ecology beheert voor diverse gemeenten (o.a. de gemeente Eindhoven) amfibiëenpoelen. Voor aanvang van het beheer voeren onze ecologen eerst een inventarisatie uit in de verschillende poelen, om vanuit hier een gedegen beheerplan te kunnen maken. Bij beheermaatregelen wordt altijd gekeken naar functie van de poel. Deze functie kan bijvoorbeeld gericht zijn op een specifieke soort, zoals de kamsalamander of de knoflookpad. Het kan ook zo zijn dat de functie van een poel zich richt op algemene natuurwaarden of meer landschappelijk is. Bij voorgestelde ingrepen kijken wij altijd naar de positieve bijdrage die geleverd kan worden tot de ontwikkeling van de populatie of natuurwaarden. Na een ingreep in het landschap kunnen wij een plan opstellen om de ontwikkeling van de doelsoort of natuurwaarden te monitoren.

Noodzaak van soortbescherming

Bepaalde inheemse soorten flora en fauna hebben het moeilijk. Dit kan door de concurrentie van invasie exoten of doordat reguliere beheermaatregelen niet op inheemse soorten zijn afgestemd. Om bijzondere soorten duurzaam te kunnen behouden, is een actieplan of beschermingsplan op maat nodig. Deze stellen wij graag voor u samen.

Bij een eerste plan van aanpak wordt bekeken hoe de soort op korte termijn veiliggesteld kan worden. Dit plan wordt opgesteld door één van onze ecologen met een uitgebreide kennis van de habitat van de doelsoort. De uitvoering van voorgestelde ecologische ingrepen kan worden gerealiseerd door onze eigen ervaren medewerkers onder toezicht van een ecoloog of veldmedewerker ecologie. Voor de langere termijn stellen wij een actieplan of beschermingsplan op, waarbij monitoring altijd een essentieel onderdeel vormt.

ACTUEEL

Smient gered tijdens werkzaamheden

| Actuele nieuws | No Comments
Tijdens de inventarisatieronde voor watercrassula samen met Stichting Bargerveen  op Texel kwamen wij deze smient tegen die vast zat in het draad. De vogel is na zijn bevrijding afgeleverd bij…

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN