Soontiëns Ecology is betrokken bij de monitoring van de natuurwaarden die aanwezig zijn op Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ in Noord-Brabant. De monitoringsronden, welke meerdere malen per jaar uitgevoerd worden, richten zich voornamelijk op vogel-, amfibieën-, reptielen-, vlinder-, en libellensoorten.

De natuurbegraafplaats bevindt zich op landgoed De Utrecht en bestaat uit meerdere landschapstypen zoals bossen, heide en vennen. Op het landgoed worden meerdere natuurherstelprojecten uitgevoerd, zoals het omvormen van het productiebos tot hoogwaardig natuurbos. Met deze ingreep zijn de ecologie en de versterking van de soortenrijkdom in het gebied op gang gebracht en is de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de natuur.

Soorten die we tegenkomen op de natuurbegraafplaats lopen uiteen van heel algemene, zoals de boomklever en vele mezensoorten, tot zeldzame soorten, zoals de dagvlindersoort keizersmantel en de libellensoort plasrombout.

Soontiëns Ecology heeft naast deze monitoring kennis en kunde in huis voor het inventariseren van algemene soorten, beschermde soorten (zowel habitatrichtlijnsoorten als nationaal beschermde soorten) en invasieve exoten. Dit doen wij via vastgelegde methoden, zoals bij de meetnetten vanuit Netwerk Ecologische Monitoring, maar kan ook uitgevoerd worden naar wens van de opdrachtgever.

Hieronder ziet u de foto’s van het project.