In opdracht van de Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, de gemeente Terschelling en de Provincie Fryslân heeft Soontiëns Ecology met succes een grootschalige watercrassula-eliminatie ontwikkeld en begeleid.

Over een oppervlakte van 4,5 ha is, na het droogzetten van de gebieden middels bemaling, 40 cm toplaag afgegraven. Voor het afgraven van de watercrassulabesmetting is een specifieke werkwijze met zes stappen ontwikkeld. Deze bestaat onder andere uit het markeren van de besmetting, het aanleggen van rijbanen, het afgraven van de besmetting en het op de juiste manier vervoeren van het materiaal. Wanneer de locatie volledig vrij is van watercrassula, is het zaak de afgegraven delen weer aan te vullen met een niet besmet substraat.

Tevens heeft Soontiëns Ecology gefaciliteerd in randzaken, zoals het treffen van de mitigerende maatregelen voortkomend uit de Wet natuurbescherming, het instrueren van alle betrokkenen en het verrichten van nazorg in de behandelde terreinen.

Ervaring leert dat het succesvol slagen van dit type eliminaties vooral afhankelijk is van professionele begeleiding en werken met een zeer strikt hygiëneprotocol. Daarnaast vraagt elke situatie om een maatwerk. Wij zijn altijd te bereiken voor professioneel advies en/of begeleiding.

Hieronder ziet u de foto’s van het project.