Diensten

Een ecologische quickscan is een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet en verplicht bij ruimtelijke ingrepen.

Volledige informatie

Wij kunnen zowel adviseren als zorgdragen voor de uitvoering van passende mitigerende maatregelen voor uw project.

Volledige informatie

Soontiëns Ecology verleent uiteenlopende diensten in het hele proces van bestrijding van invasieve exoten.

Volledige informatie

Soontiëns Ecology is uw partner in de technisch ecologische begeleiding van grote natuurprojecten. Ons team staat voor u klaar.

Volledige informatie

Wij zijn gericht op het behoud en de ontwikkeling van specifieke soorten flora en fauna, ofwel soortbescherming.

Volledige informatie

Soontiëns Ecology staat voor het leveren van praktische oplossingen op het gebied van ecologische werkzaamheden.

Volledige informatie

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN