Bestrijding en monitoring invasieve exoten

Soontiëns Ecology verleent uiteenlopende diensten in het gehele proces van bestrijding en monitoring van invasieve exoten. Hierbij werken wij nauw samen met Staatsbosbeheer, gemeenten en provincies. Momenteel werken wij onder andere aan de bestrijding van:

  • Watercrassula (in Terschelling, Vlieland, Texel, Drenthe en Noord-Brabant);
  • Japanse duizendknoop (in Noord-Brabant).

In de projecten worden invasieve exoten op een dergelijke wijze bestreden dat er geen gevaar is voor de bijzondere inheemse flora en fauna.

Invasieve exoten bestrijden

Invasieve exoten zijn uitheemse plantensoorten met een woekerend karakter die een bedreiging (kunnen) vormen voor de inheemse biodiversiteit. De volgende planten worden als invasief beschouwd: Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), watercrassula (Crassula helmsii) en grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides).

Soontiëns Ecology biedt de unieke combinatie van ecologen en uitvoerders

Ons bedrijf is uniek doordat wij een combinatie van ecologen en uitvoerders in groen- en natuurbeheer kunnen inzetten. Soontiëns Ecology is ingericht op lastige ecologische uitdagingen en werkt samen met deskundige partners op het gebied van ecologisch onderzoek. Wij bieden hulp bij het herkennen, voorkomen van verspreiding en bestrijding van invasieve exotische plantensoorten, zowel terrestrisch als aquatisch. Met een doelgerichte aanpak en een helder stappenplan kunnen wij u in elke fase van het proces bijstaan.

Communicatie naar het publiek

Wij kunnen tevens ondersteuning bieden in de communicatie naar het publiek, zowel in de vorm van informatieborden als het organiseren van workshops en presentaties. Soontiëns Ecology biedt begeleiding door een ecologisch deskundige én werkprotocollen bij uitvoerende werkzaamheden op terreinen met invasieve exoten. Indien gewenst kunnen wij ook (een deel van de) werkzaamheden, zoals kleinschalig grondverzet, voor onze rekening nemen.

ACTUEEL

Smient gered tijdens werkzaamheden

| Actuele nieuws | No Comments
Tijdens de inventarisatieronde voor watercrassula samen met Stichting Bargerveen  op Texel kwamen wij deze smient tegen die vast zat in het draad. De vogel is na zijn bevrijding afgeleverd bij…

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN